Ženský LékaŘ

JD-GYN, s.r.o.

MUDr. Jiří Dvořák

AMBULANCE Kolín

AMBULANCE kouřim

Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství I. LF UK Praha v roce 1985.
Po ukončení studia pracoval na I. gynekologicko porodnické klinice VFN Praha, později na gynekologicko - porodnickém oddělení v Berouně.
V roce 1989 nastoupil na gynekologicko - porodnické oddělení Nemocnice v Kolíně, kam dodnes dochází již jako externě spolupracující lékař.

Mimopracovní aktivity:
Předseda revizní komise Sdružení soukromých gynekologů ČR
Člen výkonného výboru České gynekologicko-porodnické společnosti


Spolupracujeme především s těmito subjekty:

Gynekologicko porodnícké oddělení Oblastní nemocnice Kolín

Gynekologicko porodnícké oddělení Městká nemocnice Čáslav

Gynekologicko porodnická klinika VFN Praha

Gynekologicko porodnická klinika FN Motol Praha

Ústav pro matku a dítě Praha

Pronatal – centrum asistované reprodukce, nyní se sídlem v Kolíně

Iscare

Profema - MUDr. Veronika Frisová - superkonsiliář UZ vyšetření těhotných

Sanus Hradec Králové

Gennet Praha

Ambulance vznikla v roce 1994.
Je umístěna na Nové poliklinice ve 2. patře. Tato budova byl původně sídlem Okresního výboru KSČ a ambulance je umístěna přímo v prostorách bývalé pracovny nejmocnějšího muže okresu před rokem 1989 - okresního tajemníka KSČ. 


Ambulance je jako jediná gynekologická ambulance v regionu nositelem kvality ISO 9001.


V ambulanci poskytujeme:

 • Léčebně preventivní péči v oblasti gynekologie 
 • Odbornou prenatální péči těhotných až do termínu porodu
 • Odbornou prenatální péči u rizikových těhotenství
 • Kvalitní UZ vyšetření včetně dopplerovského měření
 • Kardiotokografické sledování těhotných
 • Veškerá péče o ženy s antikoncepcí 
 • Odbornou dispenzární péči benigních nálezů na děložním čípku včetně moderní metody LBC
 • Základní léčbu sterility 
 • Základní léčbu endometriosy
 • Operační řešení drobných benigních lézí 
 • Očkování proti HPV infekci způsobující rakovinu děložního čípku


Ambulance byla znovuotevřena v roce 2007. Je v místě sídla praktických lékařů a její provoz je možný především díky pochopení Městského úřadu v Kouřimi.

V ambulanci poskytujeme:

 • Léčebně preventivní péči v oblasti gynekologie
 • Odbornou prenatální péči těhotných až do termínu porodu
 • Odbornou prenatální péči u rizikových těhotenství
 • Základní  UZ vyšetření
 • Kardiotokografické sledování těhotných